Biên Hòa

Biên Hòa

Biên Hòa

Biên Hòa

Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
CẦN BÁN NHÀ SỔ CHUNG BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

CẦN BÁN NHÀ SỔ CHUNG BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

dia chi Phường An Hòa, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai

dien tich Diện tích: 68m2

gia Giá: 1 tỷ 50 triệu

thoi gian giao nha Thời gian giao nhà: